Nem­zet­közi bot­rány­hoz ve­zet­het Ale­kosz leg­újabb hú­zása! Országvezetőnek üzent..

Nem­zet­közi bot­rány­hoz ve­zet­het Ale­kosz leg­újabb hú­zása! A va­ló­ság­show-sze­replő közel egy hó­napja hívta meg érdi ott­ho­nába a Ked­ves Ve­ze­tőt, most va­lóra vál­hat az álma. Megérkezett Észak-Koreába Alekosz levele! A valóságshow-szereplő közel …

Read More